14 Parking

14

Parking rampe


Parking rampe predstavljaju izuzetno efikasan način da kontrolišete pristup vozila Vašem objektu. Robustni mehanizmi su konstruisani i izrađeni da traju, bez obzira na intezitet prolazaka i uslove rada. Dostupni su kvalitetni dodaci kojima se dobija visoki stepen automatizacije, što omogućava da se rampe ponašaju upravo po Vašoj želji i potrebi.


Marantec - Parking rampe
Beninca - Parking rampe