2 Industrijska i garažna vrata

2

Kapije


Pogon kliznih i krilnih kapija je izložen spoljašnjem uticaju kao što je vetar, kiša, sunce, mraz …

Zbog toga su sistemi za pokretanje kapija napravljeni od visoko kvalitetnih materijala kojima ne treba održavanje i kao takvi se vrlo elegantno integrišu i daju kapiji moderan izgled.

Sistemi rade isključivo na tehnologiji jednosmerne struje što omogućava ispunjenje visokih zahteva sigurnosnih standarda.

Pogoni mogu raditi preko glavnog napajanja, rezervnog napajanja preko baterije ili potpuno ne zavisnog sistema korišćenjem solarne energije.


Klizne kapije
Krilne kapije