24 Industrijska segmentna vrata

24

Pogon i elektronika


Marantec STA-1

 

Marantec STA-1 predstavlja idealno rešenje za pogon industrijskih segmentnih vrata, kako panelnih, tako i aluminujumskih. Izrada prenosnog mehanizma od kvalitetnih materija sa stalnim podmazivanjem obezbeđuje dug vek motoreduktora, bez kvarova. Koristi se za sve dimenzije vrata do 30 m2.

Opremljen je sa upravljačkom kutijom (kontrolnom taster pločom CS300) i uređajem za automatsko zaustavljanje vrata u krajnjem gornjem i donjem položaju. Kontrolna ploča omogućava povezivanje opcionih elemenata sklopa segmentnih vrata i to: foto-ćelije – infracrvene senzore, sigurnosne kontakt gume, elektronike za daljinsko upravljanje sa modulima za programiranje daljinskih upravljača. Izlaz iz upravljačke kutije je kabl PGP 5 x 1,5 sa trofaznom UKO – UTO utičnicom 16 A, pa je prilikom planiranja potrebno je dovesti napojni kabl PGP 5 x 1,5 do mesta postavljanja upravljačke kutije i to sa strane motora na visini od 1,5 m od poda. Za montažu jednog ovakvog motora potrebno je obezbediti minimalni prostor sa strane otvora za ugradnju motora od 300 mm. U slučaju nestanka električne energije vrata se mogu otvoriti preko opruga i lanca sa poda.


Tehničke karakteristike

 

motor: 380 V AC 50 Hz, 2,1 A
snaga motora: 0,37 kW
maksimalni obrtni moment: 100 Nm
temperatura rada: od -20 do +60 °C
klasa zaštite: IP 54
direktan prenos

 

 

 


Upravljačka jedinica CS 310

 

Upravljačka jedinica CS 310 omogućava jednostavno upravljanje sistemom i deo je standardne opreme.

 

Funkcije eksterne kontrolne jedinice i pogodnosti:

• Programiranje pomoću 3-tipke navigacije na LC displeju s jasnim tekstom
• Udobno programiranje digitalnih krajnjih sklopki na samoj upravljačkoj jedinici
• Raznovrsni priključni blokovi za povezivanje komandnih uređaja i sigurnosnih uređaja
• Integrisani dnevnik grešaka
• 4 programabilna relejna izlaza i dva programabilna ulaza
• Integrisan MS-BUS interfejs za povezivanje modula proširenja
• Integrisana zaštita za drugu opciju isključivanja je ugrađena kao standard
• Snažno napajanje energijom za druge uređaje (24 volti DC / 500 mA)
• Verzije FU motora se automatski prepoznaju po upravljačkim i posebnim funkcijama

 

  • jedinstvena struktura programiranja
  • brzo programiranje u samo 3 koraka
  • Plug&Play funkcija
  • fiksna pozicija svih menijai funkcija
  • precizan displej, logičan i praktičan
  • lako povezivanje preko kodiran sistemske utičnice
  • automatsko prepoznavanje priključenih modula
  • stalna kontrola svih BUS uređaja
  • lako programiranje funkcija na samom uređaju
  • centralizovana obaveštenja o kvaru bilo kog modula

 


Ručni reduktor

 

Ručni reduktor je fleksibilna i ekonomična alternativa pogonu industrijskih segmentnih vrata pomoću motoreduktora.

 

Materijal: pocinkovani čelik
Dimenzije: visina 199mm, dužina 165mm, širina: 74mm
Težina vrata: do 350 kg
Prečnik osovine: 25,4 mm
Prenosni odnos 1:3